CÔNG TY CỔ PHẦN KD CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN KD CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU YÊN BÁI

Địa chỉ : 127 Phúc Xuân, P. Nguyễn Phúc, Tp. Yên Bái, Yên Bái
Điện thoại : (84-29) 866448, 3866396, 3866447, 3866316
Email : lamsanyenbai@gmail.com Website :

Đối tượng khách hàng

- NƯỚC NGOÀI

- NỘI ĐỊA

 

Sản phẩm dịch vụ chính

- Thu mua, khai thác gỗ và các loại lâm sản khác. - Chế biến gỗ và các loại lâm sản khác tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. - Sản xuất và xuất khẩu giấy đế, giấy vàng mã.Thiết kế website