CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

Địa chỉ : Binh Hoa Commune, Thuan An District, Binh Duong Province.
Điện thoại : +84-0650-375442
Email : contactus@frieslandfoods.com.vn Website : http://www.dutchlady.com.vn/

Giới thiệu CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

FrieslandCampina Việt Nam Nam là công ty liên doanh được thành lập từ năm 1995 tại Việt Nam giữa công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Protrade) và Royal FrieslandCampina – tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan với 135 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới. Với cam kết góp phần cải thiện đời sống cho người dân Việt Nam, trong 15 năm qua, FrieslandCampina Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.Thiết kế website