Thi công nhà kính,nhà lưới,tưới phun,tưới nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp công nghệ cao

Thi công nhà kính,nhà lưới,tưới phun,tưới nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp công nghệ cao

Địa chỉ : 0633996346, tỉnh Phổ Yên
Điện thoại : 0633996346
Email : congnghenhakinh@mail.com Website : http://www.congnghenhakinh.com


Thiết kế website